<PREV PORTFOLIO NEXT >


White Line
, oil on panel, 11" x 28"