< PREV PORTFOLIO NEXT >
White Car, oil on panel, 8" x 6"