< PREV PORTFOLIO NEXT >


Egret
, oil on panel, 9" x 6"


From the fifth IAP tour, 2004